Informácie

Výlet na Minifarmu, Lubina- zmena k oznamu!!!

23.04.2019 13:37
Milí rodičia. 31.5.2019 ideme na výlet na Minifarmu do Lubiny. Zúčastnia sa všetky tri triedy. Prosím, do zoznamu na nástenke zapíšte LEN TIE DETI, KTORÉ SA VÝLETU ZÚČASTNIA!!! Vzhľadom k tomu, že sa z malej triedy nahlásilo len niekoľko detí, MALÁ TRIEDA BUDE RIADNE V PREVáDZKE TENTO DEŇ!!! Deti...

Predplavecký výcvik- zmena času odchodu autobusu 7:45 hod.

23.04.2019 00:00
Milí rodičia, oznamujeme Vám, že deti III. a nahlásené deti z II. triedy sa od 16.5.2019 do 13.6.2019 každý štvrtok zúčastnia predplaveckého výcviku v Šoporni. Odchod autobusu-zmena o 7:45 hod. Deti , ktoré neboli na predplavecký výcvik nahlásené v ten deň zostávajú doma. Ďakujeme za pochopenie.

Pracovnú brigáda na záchranu dvora

04.04.2019 09:18
Pracovná brigáda dvora MŠ, v rámci ktorej budeme dokončovať, maľovať domčeky, šmirgľovať a pod., sa momentálne kvôli doterajšiemu zlému počasiu prekladá na čas neurčitý. Pán školník pokosí dvor a v krátkom období zverejníme dátum brigády. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na vašu účasť.

Oznam-Rozhodnutie o určení výšky príspevku na stravu-obedy

12.03.2019 09:15
Milí rodičia, riaditeľka základnej školy Jana Amosa Komenského v Seredi od 1.marca 2019 určuje výšku príspevku zákonnému zástupcovi na nákup potravín a režijných nákladov na jedno jedlo, stanovené v zmysle VZN mesta Sereď . Určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských...

Oznam- Zápis detí do Materskej školy

25.02.2019 12:57
Riaditeľka ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka, Šintava oznamuje touto cestou všetkým zákonným zástupcom, že ZÁPIS DETÍ DO MŠ na školský rok 2019/2020 bude od 30.4.2019 do 31.5.2019 v čase od 8:00 hod do 10:00 hod na sektretariáte  riaditeľky školy. Žiadosť si môže každý zákonný zástupca vyzdvihnúť na...