Informácie

Pripomenutie výročí našej školy

31.08.2018 15:18
Pripomenutie výročí našej školy 1. Rok 1958- ukončená a odovzdaná budova školy ( v ktorej sa začalo vyučovať 4.1.1959), 2. Slávnosť 50.výročia školy bola 12.12.2008, 3. Slávnosť 55.výročia školy bola 6.12.2013, 4. Slávnosť 60.výročia školy pripravujeme na 6.11.2018