Ďakujeme

2018/2019
  • rod. Szabovej za CD,DVD pre deti,
  • rod. Verešovej za zakúpenie hračiek a pomôcok na pobyt vonku,
  • rod. Javorovej za rozprávkové knihy.