Jedálny lístok je k dispozícii online na:

Desiata a olovrant sú k dispozícii na:

www.eskoly.sk/mierovenamestie10/jedalen

Obedy sú k dispozícii na:

www.eskoly.sk/pohsered/jedalen

 

Kontakt na VŠJ: tel.č.0948 109 571

Odhlasovanie zo stravy denne do 10:00 hod. najneskôr však 1 deň vopred.