06.09.2017 08:13
  • Prosíme rodičov, aby každú zmenu v poskytnutých údajoch oznámili triednej učiteľke (zmena adresy, tel. č., mena...)
  • Dieťa, ktoré vymešká viac ako 5 prac. dní musí priniesť potvrdenie od detského lekára, že je zdravé.
  • Pedagogický pracovník má právo neprebrať dieťa pokiaľ jeho zdravotný stav nie je vhodný na pobyt v MŠ (zvýšená teplota, kašeľ, užívanie antibiotík atď.)
  • Prosíme rodičov, aby sledovali oznamy na nástenke pri vstupe do MŠ.