Poďakovanie

09.12.2018 09:54

Milí rodičia,

touto cestou veľmi pekne ďakujeme všetkým šikovným mamičkám, babičkám, oteckom, dedkom, ktorí sa zúčastnili spolu s nami na Vianočných trhoch v Šintave dňa 9.12.2018 a prispeli svojou kreativitou, krásnymi výrobkami. Výťažok z predaja v našom stánku bol 335,50 Eur.( je to viac ako minulý rok)

Veľké ďakujeme  všetkým rodinám, deťom a tiež vedeniu obce.