Pripomenutie výročí našej školy

31.08.2018 15:18
Pripomenutie výročí našej školy

1. Rok 1958- ukončená a odovzdaná budova školy ( v ktorej sa začalo vyučovať 4.1.1959),

2. Slávnosť 50.výročia školy bola 12.12.2008,

3. Slávnosť 55.výročia školy bola 6.12.2013,

4. Slávnosť 60.výročia školy pripravujeme na 6.11.2018