Riaditeľ

03.12.2018 08:10

Od 1. 12. 2018 funguje materská škola pod vedením poverenej riaditeľky školy Mgr. Kamily Tóthovej. Veríme, že MŠ bude naďalej fungovať bezproblémovo. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuje p. uč. Klenovičovú alebo poverenú riaditeľku prostredníctvom e-mailu: riaditel@zssintava.edu.sk