Záujmová činnosť

02.09.2015 00:00

Výtvarný krúžok 

Zmluva so školou 

                                                     

  • Mgr. art. Danišková 

        Základná umelecká škola Galanta

        každý pondelok o 15:20