Zamestnanci školy:

  

   

Personál:

Poverený riaditeľ školy: Mgr. Kamila Tóthová

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ:

Učiteľky:

               Bc. L. Forišeková

               Ľ. Drahovská

               L. Klenovičová

               Bc. M. Tkáčová

               Bc. V. Navrátilová           

Upratovačka: K.Sásová

Školník: J.Kuník

 

Školská jedáleň:

vedúca - I.Kovárová (t. č. 0948 109 571)

pracovníčka vo VŠJ- E.Sopinková