Tlačivá

     Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

Žiadosť o ukončenie dochádzky dieťaťa do materskej školy

Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa do materskej školy

   Žiadosť o predĺženie dochádzky

       Adaptačný hárok

    Darovacia zmluva

  Dotazník o dieťati

        Evidencia dieťaťa

Hmotná núdza

  Informácie o dieťati

Informácie

    Informovaný súhlas-krúžok

    Informovaný súhlas-všeobecný

  Organizácia prijímacieho konania

Potvrdenie o bezinfekčnosti

Potvrdenie o navštevovaní MŠ

      Potvrdenie o zaplatení dane

      Splnomocnenie

    Prihláška na stravovanie

       Informácie pre rodičov o stravovaní 

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Žiadosť o odpustenie mesačného príspevku na prevádzku materskej školy.