Tanečný krúžok

  • Bc.Veronika Navrátilová
  • každú stredu od 15:00 do 15:30

Hudobno-dramatický krúžok

  • Bc.Michaela Tkáčová/ Lucia Klenovičová
  • každý utorok od 15:00 do 15:45

Výtvarný krúžok 

  • Mgr. art. Danišková                                    

        Základná umelecká škola Galanta

        každý pondelok o 15:15